bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets

Versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuur-onderneming in Europa

Mogelijk maken van de transitie naar meer duurzaam energiegebruik

1. Het optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets

De gastransport- en infrastructuuractiviteiten vormen het sterke hart van onze strategie. De TSO’s GTS en Gasunie Deutschland voeren wettelijke taken uit op het gebied van gastransport ten behoeve van een goed functionerende gasmarkt. Veiligheid, betrouwbaarheid en operational excellence volgens de hoogste normen zijn daarbij leidende principes. Om de waarde van onze asset-portfolio te optimaliseren ontwikkelen we capaciteitsproducten en ondersteunende diensten op het gebied van transport, opslag en LNG. Daarnaast combineren we assets om innovatieve producten en diensten aan te bieden en streven we ernaar om de sterke positie van TTF als de meest liquide marktplaats in continentaal Europa verder uit te bouwen.
Naast verdere noodzakelijke nieuwbouw van infrastructuur in Duitsland teneinde aan de vraag naar capaciteit te kunnen voldoen, hebben we de mogelijkheid gecreëerd om door klanten gereserveerde capaciteit terug te kopen, op voorwaarde dat deze capaciteit direct is doorverkocht aan een andere afnemer. Dit draagt bij aan het efficiënter functioneren van de gasmarkt.

2. Het versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderneming in Europa

We willen onze infrastructuur aantrekkelijker maken voor het gastransport van Europese marktspelers. Daarmee stimuleren we de commerciële en fysieke benutting van onze assets. Een sterke Europese positie maakt Gasunie bovendien tot een logische gesprekspartner voor regelgevende instanties. In dat kader streven we naar samenwerkingsverbanden met andere TSO’s. Daarnaast houden we scherp het oog op mogelijke fusies en overnames, alsmede participaties in pijpleidingen op belangrijke aan- en doorvoerroutes van gas, die onze positie kunnen versterken.

Ten gevolge van de eigendomssplitsing van geïntegreerde energiebedrijven is infrastructuur een zelfstandige bedrijfstak geworden. Wij transporteren voor meer dan 100 klanten gas door ons internationale gasinfrastructuursysteem. Daarbij speelt import naast de binnenlandse productie een steeds belangrijker rol. Hiermee wordt de noodzaak voor Gasunie onderstreept om aanwezig te zijn op de plaatsen waar het gas Europa binnenkomt. Alleen daar kunnen we grote, internationale klanten aantrekken die hun gas door ons netwerk willen leiden. Het verstevigen van onze Europese positie wint daarmee aan urgentie.

Gasunie is een van de initiatiefnemers geweest van de oprichting van het Europese boekingsplatform PRISMA en neemt hierbinnen een belangrijke positie in. Ook zijn we een voorname speler in ENTSOG. In dat netwerk praten we op het hoogste niveau mee over de inrichting van de Europese gasmarkt.

Met de splitsing van APX-ENDEX in een gasdeel (de derivaten- en spotgashandel van APX-ENDEX) en een elektriciteitsdeel (elektriciteitsspotmarkt en clearing-diensten) en de toetreding van IntercontinentalExchange (ICE) als aandeelhouder in het gasdeel is de positie van TTF en aangrenzende gashubs versterkt.

Door de samenwerking met ICE, een van de grootste aanbieders van handelsplatforms voor mondiale commoditymarkten, komt technologie van wereldklasse beschikbaar voor de gashandelsmarkten in dit deel van Europa. ICE heeft bovendien grote capaciteiten op het gebied van clearing. Samenwerkend in ICE-ENDEX ondersteunen ICE en Gasunie een liquide, transparante en stabiele gasmarkt waar zowel Europese als mondiale klanten gebruik van kunnen maken. Dit is een positieve ontwikkeling voor handelaren, leveranciers, klanten en consumenten op de gasmarkt.

3. Het mogelijk maken van de transitie naar duurzamer energiegebruik

Gasunie gelooft in een schonere energietoekomst die betrouwbaar, haalbaar en vooral ook betaalbaar is en draagt daar graag aan bij. Daarbij zien we een blijvende rol voor aardgas in een duurzame energiemix. Gas is een robuuste, efficiënte en relatief goedkope vorm van energie met een uitgebreide transport en -opslaginfrastructuur en kan een low-carbon energievoorziening kosteneffectief dichterbij brengen. Meer duurzaam opgewekte energie voedt de behoefte aan flexibiliteit en back-up. Gas levert een flexibiliteit die duurzame vormen van energie niet van zichzelf hebben. Gas is zeer snel op en af te regelen in bijvoorbeeld gascentrales. Deze flexibiliteit van gas maakt het mogelijk om meer duurzame energieopwekking gemakkelijker in te zetten via gas-to-power.
Ook kunnen overschotten van duurzaam opgewekte windenergie in gasvorm worden opgeslagen voor later gebruik (power-to-gas). Zo kan het elektriciteitsnetwerk worden ontlast. Gasunie investeert in onderzoek en toepassing van technologie voor het omzetten van elektriciteit naar gas (zoals waterstof en gemethaniseerd gas). Door deze ketenbenadering kan gas de energievoorziening van innovatieve impulsen voorzien.