bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Missie

Gasunie is een leidende Europese gasinfrastructuuronderneming. We dienen het publiek belang, bieden onze klanten geïntegreerde transport- en infrastructuurdiensten en houden ons aan de hoogste veiligheid- en businessstandaarden. We richten ons op waardecreatie, zowel op de korte als de lange termijn, voor onze aandeelhouder(s), andere stakeholders en onze omgeving.

Visie

Wij geloven in een duurzame toekomst met een evenwichtige energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van gasinfrastructuur.