bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels
Gasunie Deutschland is verantwoordelijk voor het beheer, het functioneren en de ontwikkeling van een uitgebreide gasnetwerkinfrastructuur in Noord-Duitsland.

Gastransport

In 2012 heeft Gasunie Deutschland 236 miljard kWh (24,18 miljard m3) gas getransporteerd. Dit is vergelijkbaar met 2011 (239 miljard kWh, 24,5 miljard m3). Gasunie Deutschland behaalde in 2012 met gastransport en daaraan gerelateerde diensten een omzet van € 240 miljoen.

In 2012 is het Transponder-businessmodel met succes geïmplementeerd. Hierdoor heeft Gasunie Deutschland meer resultaatverantwoordelijkheid en meer ondersteuning gekregen. Binnen deze context zijn er aanzienlijke prestaties geleverd om de kostenefficiëntie van Gasunie Deutschland verder te verbeteren.

Uitbreiding van het systeem

Nu de regelgeving voor investeringen in Duitsland verbeterd is, waardoor resultaten beter voorspelbaar zijn, heeft Gasunie Deutschland besloten over te gaan tot diverse investeringen om het Duitse net uit te breiden.

Het eerste uitbreidingsproject betreft het aansluiten van Nord Stream en de NEL op het Gasunie Deutschland-netwerk. Het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor de NEL liep onverwacht vertraging op. Desondanks kon 25% van de capaciteit van de pijpleiding in gebruik worden genomen, dankzij een tijdelijke integratie in de transportsystemen van Ontras en Gasunie Deutschland. Gasunie Deutschland heeft het transport via de NEL ondergebracht bij een aparte TSO, namelijk de Gasunie Ostseeanbindungsleitung (GOAL). GOAL ontving de vergunning op tijd om haar diensten op de markt te kunnen aanbieden. Verder werd met de Duitse regelgever een toegestane omzet en een tariefstelling overeengekomen. Een ander project betreft de capaciteitsuitbreiding richting Denemarken en Zweden. Dit project is nu opgenomen in het Duitse Netzentwicklungsplan 2012 (NEP) dat in december 2012 is goedgekeurd door de Duitse regelgever. Tussen 2014 en 2016 zal deze nieuwe capaciteit stapsgewijs beschikbaar komen voor de markt.

De BNetzA heeft nog geen definitief besluit genomen ten aanzien van de verwachte toegestane omzet voor Gasunie Deutschland voor de tweede reguleringsperiode (2013 tot 2017). De cijfers laten zien dat de activiteiten van Gasunie Deutschland zeer efficiënt zijn en een goede basis bieden voor de beoogde systeemuitbreidingen en een solide omzet.

Pilot Day-ahead capaciteit

In de zomer van 2012 heeft Gasunie Deutschland samen met Gasunie Transport Services (GTS) een succesvolle pilot uitgevoerd voor het boeken van grensoverschrijdende day-ahead capaciteit tussen Nederland en Duitsland. Daarmee werd de verbinding tussen TTF en het marktgebied van Gaspool verbeterd. De pilot werd ondersteund door het Duitse, op internet gebaseerde, capaciteitsplatform TRAC-X. Tijdens de implementatie van de EU CAM netwerkcode is TRAC-X juridisch geconverteerd naar het Europese capaciteitsplatform PRISMA, met Gasunie Deutschland en GTS als medeoprichters.

Certificering

Het Europese Derde Energiepakket vereist certificering van TSO’s. De Duitse regulator BNetzA heeft Gasunie Deutschland een TSO-certificering verleend die afhankelijk is van een positieve GTS-certificering door de NMa. De TSO-certificering voor GOAL wordt op korte termijn verwacht en zal eveneens afhankelijk zijn van een positieve GTS-certificering.

Kosten-batenanalyse

Gasunie Deutschland heeft samen met de andere Duitse TSO’s een kosten-batenanalyse uitgevoerd van een verdere samenvoeging van de marktgebieden van Gaspool en NCG tot één Duitse markt. Uit deze analyse blijkt dat de voordelen van een dergelijke fusie klein zijn in relatie tot de extra kosten. De BNetzA overlegt over de studie met marktspelers en stakeholders.

De Duitse ‘Energiewende’ heeft inmiddels aangetoond dat gascentrales een uiterst belangrijke rol zullen spelen bij het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening (Security of Supply). In december 2012 is de Duitse energiewetgeving aangepast om de Security of Supply-maatregelen van de gas- en de elektriciteitsindustrie beter op elkaar af te stemmen. Verder zijn de commerciële principes voor kostenallocatie vastgesteld die het consumenten mogelijk moeten maken om over te schakelen van L-gaskwaliteit naar H-gaskwaliteit. Dit is noodzakelijk geworden, omdat er in Duitsland steeds minder L-gas wordt geproduceerd.

Daarnaast heeft Gasunie Deutschland in 2012 ook de biogasfabriek in Rosche (bij Hamburg) aangesloten op het transportsysteem waardoor het gemakkelijker is geworden om daar groen gas aan toe te voegen. En ten slotte heeft Gasunie Deutschland onderzoek verricht naar de mogelijkheden om waterstof afkomstig van power-to-gas rechtstreeks te injecteren in het transportsysteem voor aardgas.