bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Stand van zaken per 31 december 2012

Raad van Commissarissen

Ir. G.J. van Luijk, voorzitter
R. de Jong RA
Drs. A. Lont
Ir. H.L.J. Noy
Drs. M.J. Poots-Bijl RC
Ir. J.P.H.J. Vermeire

Raad van Bestuur

P.C. van Gelder MSc, voorzitter en CEO
I.M. Oudejans RA, CFO
Dr. ir. G.H. Graaf, COO

Directeuren, tevens lid van de Management Board

Drs. A.J. Krist, algemeen directeur Gasunie Transport Services B.V.
Mr. drs. C.S. Pisuisse, directeur Legal, Regulation & Public Affairs
Dipl. ing. J. Schumann, algemeen directeur Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG
Drs. U. Vermeulen, algemeen directeur Participations & Business Development

Ondernemingsraad Gasunie Nederland

D.J. Scholing (voorzitter)
P.A. Altena
R.J.M. Beij
P.J. Berben
J.D. Bos
J.H.J. Curfs
A.M. Dam
H.D. Koers
S.J. de Moel
H. Pastoor
F. Post
P. Potjewijd
M.J.W. Schoonheijm
G.A.J. Stallenberg
T. Wouda

Ondernemingsraden Gasunie Deutschland

Hannover/Steimbke
D. Pröve (voorzitter)
T. Holeczy (plaatsvervanger)
J. Bode
S. Böker
K. Fischer
S. Fuest
S. Hermenau

Schneiderkrug
U. Neitz (voorzitter)
R. Hollwedel
J. Lohmüller
S. Lüttel
H. Stengel