bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Peildatum 31 december 2012

De Commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit met uitzondering van de heer Vermeire, hij heeft de Belgische nationaliteit.

R. de Jong RA (per 16 mei 2012)

Huidige hoofdfunctie: geen
Voormalige hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur en CFO Essent N.V. (tot 1 mei 2010)

Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer BAM Groep
Bestuurslid Stichting tot het houden van Preferente – en Prioriteitsaandelen B Wereldhave
Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
Lid Raad van Commissarissen USG People N.V.
Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen EAH Holding B.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Bakeplus Holding B.V.

Drs. A. Lont

Hoofdfunctie: CEO Statnett SF

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen van Institutt for Energiteknikk, Kjeller, Noorwegen

Ir. G.J. van Luijk

Huidige hoofdfunctie: geen
Voormalige hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur TU Delft

Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies Energy Delta Gas Research (EDGaR)
Lid Raad van Advies Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

Ir. H.L.J. Noy

Huidige hoofdfunctie: geen
Voormalige hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur en CEO ARCADIS N.V. (tot 16 mei 2012)

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) (tot 31 december 2012)
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor TKH Group
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor ING Groep
Lid bestuur Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO)
Lid Raad van Commissarissen Fugro N.V.
Lid Raad van Commissarissen Koninklijke BAM Groep N.V.
Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drs. M.J. Poots-Bijl RC

Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur, CFO Koninklijke VolkerWessels N.V.

Nevenfuncties:
Lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland
Lid Curatorium RC opleiding Erasmus Universiteit

Ir. J.P.H.J. Vermeire

Hoofdfunctie: Managing Partner J.V. Consult BVBA, een adviesmaatschappij

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Distrigas (tot 1 maart 2012)
Voorzitter van de Internationale Groepering van LNG-Invoerders (GIIGNL) (tot 26 september 2012); nadien benoemd tot ere-voorzitter Kerndocent bij EDI