bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

 

  2012 2011
Winst en verlies rekening (x € mln)    
Gerapporteerde cijfers    
Opbrengsten  1.506 1.726
EBITDA  941 1.108
Resultaat na belastingen 359 602-
Voorgesteld dividend 215 -
     
Gecorrigeerde cijfers 1    
Opbrengsten 1.696 1.658
EBITDA  1.131 1.040
Resultaat na belastingen 501 502
     
Balans (x € mln)    
Vaste activa  9.944 9.630
Eigen vermogen 4.857 4.437
Balanstotaal 11.073 10.109
     
Geïnvesteerd kapitaal 8.675 7.747
Netto schuld 5.174 5.471
     
Kasstromen (x € mln)    
Kasstromen uit operationele activiteiten 935 898
Kasstromen uit investeringsactiviteiten 510- 704-
Kasstromen uit financieringsactiviteiten 416 284-
     
Ratio's    
ROIC gecorrigeerd 7,7% 8,1%
ROE gecorrigeerd 10,3% 11,3%
FFO / interest ratio 3,8 6,2
Netto schuld / vaste activa  52% 57%
     
Kredietrating Standard & Poors AA- AA-
Kredietrating Moody's A2 A2
     
Reportable frequency index 2,5 4,3
Leidingbeschadigingen 5 7
Leveringszekerheid (aantal niet of lagere gasleveringen) 3 1
     
Overige kentallen 2    
Fte’s in dienst (per 31 dec) 1.685 1.683
Getransporteerd volume (bln kWh) 1.261 1.235
Gereguleerde gastransport pijpleidingen lengte (km) 15.500 15.000

1 Gecorrigeerd voor de effecten op de opbrengsten van de nieuwe Methodebesluiten, eenmalige vergoeding ontvangen door Gasunie Deutschland en bijzondere waardeveranderingen. Zie voor definitie gecorrigeerde cijfers de pagina Financiële resultaten in het kort.
2 Zie voor overige MVO-kentallen separaat MVO-verslag.