bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

N.V. Nederlandse Gasunie

Bezoekadres
Concourslaan 17
9727 KC Groningen

Postadres
Postbus 19
9700 MA Groningen

Tel. (050) 521 91 11
Fax (050) 521 19 99

Handelsregister Groningen 02029700

E-mail: communicatie@gasunie.nl  
Website : www.gasunie.nl