bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Return on Invested Capital gecorrigeerd wordt berekend door de gecorrigeerde NOPLAT (EBIT gecorrigeerd voor bijzonder incidentele effecten - belasting) te delen door de asset waarde (boekwaarde activa exclusief onderhanden werk)