bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Rentabiliteit op eigen vermogen gecorrigeerd wordt berekend door de aangepaste nettowinst te delen door het eigen vermogen