bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2012

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Totaal van materiele vaste activa, investeringen in geassocieerde deelnemingen, overige kapitaalbelangen gecorrigeerd voor activa onderhanden werk